Next Level project white logotype
ON THE ROAD TO EXCELLENCE IN UNRAVELLING THE (EPI)GENETIC LANDSCAPE OF HEMATOLOGIC NEOPLASMS

Hematology Day

Within the Hematology Day Programme we offer 3 lectures tailored to different groups.

1. Rebellion of white blood cells – how blood cancers develop (lecture in Polish), Monika Drobna – Śledzińska, MSc., Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, target group: school pupils, teachers

2. Leukemia disregards age: how to take your approach to therapy to the next level? (lecture in Polish), prof. Katarzyna Derwich, Poznań University of Medical Sciences, target group: patients, patients’ associations, people interested in the topic.

3. On the road to excellence in the cure of acute lymphoblastic leukemia (lecture in English), prof. Tomasz Szczepański, Medical University of Silesia, target group: students, specialists, researchers.

W ramach Dnia Hematologii oferujemy 3 wykłady – każdy dostosowany do innej grupy odbiorców.

1. Bunt białych krwinek – czyli jak powstają nowotwory krwi, mgr Monika Drobna – Śledzińska, Instytut Genetyki Człowieka PAN, grupa docelowa: uczniowie, nauczyciele

2. Białaczka nie zważa na wiek: jak wkroczyć na wyższy poziom w podejściu do terapii?, prof. Katarzyna Derwich, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, grupa docelowa: pacjenci, stowarzyszenia pacjentów, osoby zainteresowane tematyką

3. On the road to excellence in the cure of acute lymphoblastic leukemia (wykład w j. angielskim), prof. Tomasz Szczepański, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Grupa docelowa: studenci, specjaliści, naukowcy.


Hand-outs